Skip to content

Almeerse Participatienota

Almeerse Participatienota

Almeerse Participatienotsa

De Participatienota biedt kansen voor betrokkenheid en samenwerking in onze stad. We trekken samen met Almeerders op. Dit is de leidraad voor de Almeerse Participatienota. Bij veranderingen in de leef- of werkomgeving van Almeerders hanteert de nota een duidelijke spelregel: 

Voorafgaand aan gemeentelijke ingrepen of besluiten die invloed hebben op de leef- of werkomgeving van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zorgen we voor goede informatie aan alle betrokkenen. En waar wenselijk geven we invloed op de keuzes die we maken, in de vorm van consulteren of meebepalen.

Een duidelijke spelregel voor onszelf. En u mag ons hieraan houden!

Ondersteuning van bewonersinitiatieven

De nota is ook bedoeld voor u, als u zelf een initiatief wilt nemen in uw leef- of werkomgeving. De nota reikt u idee├źn aan voor het realiseren van de betrokkenheid van anderen en de communicatie over het initiatief. 

Het Expertisecentrum: bundeling van kennis en ervaring

Het gemeentelijk Expertisecentrum Actief Burgerschap & Participatie bundelt kennis en ervaring met participatie en initiatieven uit de stad. U kunt ons bereiken via mensenmakendestad@almere.nl of vraag via T 14036 naar Sandra Butter, Tim Roos, Carla Vriend of Paul Wilhelmus.

 De Almeerse Participatienota