Skip to content

MensenMakenDeStad

Meer informatie

Hieronder verzamelen we informatie die voor initiatiefnemers van pas kwam bij het realiseren van hun project en daarmee ook van meerwaarde kan zijn bij het starten van een nieuw initiatief. 

Fondsen en hulp

Ook is veel informatie te vinden over initiatieven in Almere op:

 • Duurzaam Almere

  • DuurzaamAlmere.nl maakt initiatief zichtbaar: het ondersteunt, faciliteert en inspireert initiatieven die Almere ontwikkelen tot een duurzame stad. 

 • Mooi zo goed zo - Maatschappelijke matchmaker vanuit De Schoor

  • Mooi Zo Goed Zo ondersteunt sinds 1995 vragen vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen, die bijdragen aan de leefbaarheid in Almere. Mooi Zo Goed Zo brengt de vraag naar mankracht, expertise en materialen en het aanbod daarvan bij elkaar.  

 • VMCA - Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere 
  • De VMCA maakt zich sterk voor een sociale stad, vanuit het perspectief van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties kunnen hier terecht voor vrijwilligerswerk, advies, training en informatie. De VMCA brengt vraag en aanbod samen en helpt mensen en organisaties met een goede invulling van vrijwilligerswerk.

Informatie en voorbeelden

Via onderstaande links is meer informatie over en voorbeelden van participatie te vinden.

 • Kracht in NL  maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar
 • LSA Bewoners is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en co√∂peraties.
 • Databank burgerparticipatie VNG praktijkvoorbeelden

 

 

Visie van Almere

Hoe Almere staat tegenover actief burgerschap is onder andere terug te lezen in: